View count: 23087

教師獲獎統計

International Fellows:
Honor
Persons
Name
ACM Fellow
4
Lee, Der- Tsai 、Chen, Ming-Syan、Kuo,Tei-Wei、Lin, Chih-Jen。
OSA Fellow
7
Yang, Chih-Chung、Tsai, Chen-Shi、Sun, Chi-Kuang、Chang, Hung-Chun、Lin, Gong-Ru、Huang,Jian-Jang、Huang,Sheng-Lung
IEEE Fellow
41
Lee,Lin-Shan、Chang,Jin-Fu 、Chen,Chun-Hsiung、Pei,Soo-Chang、Wu,Jing-shown、Lee, Si-Chen 、Kuo,James B.、Chen,Liang-Gee、Kuo, Sy-Yen 、Chen, Ming-Syan、Wang, Huei 、Chen,Kwang-Cheng、Wang, Chorng-Kuang 、Tsai, Chen-Shi、Sun, Chi-Kuang、Li, Pai-Chi 、Chen, Dan 、Tzuang, Ching-Kuang C.、Chen, Homer H.、Chung, Char-Dir 、Luo, Ren C.、Wu, Ja-Ling、Fu, Li-Chen 、Lee, Der- Tsai 、Hsu, Powen 、Liao, Wanjiun 、Lin, Ching-Fuh 、Liu, Shen-Iuan 、Wu, Ruey-Beei、Kuo,Tei-Wei、Lin, Chih-Jen、Chang, Yao-Wen、Wu, Tzong-Lin、Chiueh, Tzi-Dar、Liu, Chih-Wen、Chou, Hsi-Tseng、Wu, An-Yeu(Andy)、Huang, Tian-Wei、Lin, PhoneLiu,Chee-WeeChen, Yi-Jan
SPIE Fellow
8
Tsai, Chen-Shi、Sun, Chi-Kuang、Lin, Gong-Ru 、Lin, Ching-Fuh 、Yang, Chih-Chung、Feng, Zhe-Chuan、Huang,Jian-Jang、
Li, Pai-Chi。
IET Fellow
2
Luo, Ren C.、Lin, Gong-Ru 。
IAMBE Fellow
1
Li, Pai-Chi
ISCA Fellow
1
Lee,Lin-Shan
Fellow of The Institute of Physics in UK, FinstP Fellow
1
Lin, Gong-Ru
AIUM Fellow (American Institute of Ultrasound in Medicine)
1
Li, Pai-Chi
AAAI Fellow 1 Lin, Chih-Jen
IFAC Fellow 1 Fu, Li-Chen
 
 
Honors:(Record)
Honor
Persons
Name
Distinguished Fellow from Academia Sinica
3
Tsai, Chen-Shi、Lee, Der- Tsai、Lee, Lin-Shan。
Presidential Science Prize                 1 Lee, Lin-Shan
Presidential Innovation Prize 1 Yeh, Ping-Cheng
MOE National Professorship
6
Chen,Chun-Hsiung、Pei,Soo-Chang、Lee,Lin-Shan、Chen,Liang-Gee、Wang, Huei、Chen, Ming-Syan。
MOE Academic Award
14
Feng, Jean、Huang,C.M.、Chang,Jin-Fu 、Chen,Chun-Hsiung、Pei,Soo-Chang、Lee,Lin-Shan、Lee, Si-Chen 、Chen,Liang-Gee、Chen, Ming-Syan、Wang, Huei 、Wu, Ruey-Beei、Liao, Wanjiun 、Fu, Li-ChenSun, Chi-Kuang  。
MOE Industry-Academy Cooperation Award
7
Chen,Liang-Gee、Chang, Shi-Chung 、Li, Pai-Chi 、Huang, Sheng-Lung 、Wu, Ja-Ling、Fu, Li-Chen 、Hsiang, Jieh 。
Outstanding Scholarship
 5
Huang,Chao-Yuan、Chen,Chun-Hsiung、Lee,Lin-Shan、Chen,Liang-Gee、 Lin, Chih-Jen。
Y.Z. Hsu Scientific Award                 10 Pei,Soo-Chang、Liao, Wanjiun、Sun, Chi-Kuang、Chen, Ming-Syan、Wu, Ja-Ling、Fu, Li-Chen、Li, Pai-Chi、Kuo, Tei-Wei、Lin, Gong-Ru、 Lin, Chih-Jen。
Research Fellowship, NSC
17
Chen,Chun-Hsiung、Pei,Soo-Chang、Lee,Lin-Shan、 Wu,Jingshown、Lee, Si-Chen 、Hsu, Yuan-Yih 、Chang, Hung-Chun、Lee, Ju-Hong 、Wu, Ruey-Beei 、Yen, Hsu-chun 、Kuo, Sy-Yen 、Chen, Chern-Lin 、Tzuang, Ching-Kuang C. 、Luo, Ren C.、Fu, Li-Chen 、Chen, Gen-Huey、Wu, Ja-Ling。
Distinguished Research Awards, NSC
140/58(times/persons)
Kuo, T. S. 、Chang,Jin-Fu 、Lin, Ferng-Ching、Chen,Chun-Hsiung、Pei,Soo-Chang、Lee,Lin-Shan、Wang, Way-Seen 、Wu,Jingshown、Lee, Si-Chen 、Hsu, Yuan-Yih 、Li, Hsueh-Jyh 、Tzuang, Ching-Kuang C.、 Chang, Hung-Chun、Hsu, Powen 、Jeng, Shyh-Kang 、Lee, Ju-Hong 、Luo, Ren C.、Wu, Ruey-Beei 、Kuo,James B.、Yen, Hsu-chun 、Chen,Liang-Gee、Lin, Mao-Chao 、Kuo, Sy-Yen 、Chiueh, Tzi-Dar 、Chen, Chern-Lin 、Lu, Shey-Shi 、Chen, Ming-Syan、Wang, Huei、Chen,Kwang-Cheng、Lin, Ching-Fuh 、Liu, Shen-Iuan 、Kiang, Jean-Fu、Liu, Cheewee 、Liu, Chih-Wen 、Sun, Chi-Kuang、Li, Pai-Chi、Chen, Homer H.、Chung, Hsiao-Wen 、Chang, Yao-Wen 、Liao, Wanjiun 、Wu, Chung- Chih 、Wu, Ja-Ling、Fu, Li-Chen 、Chen, Gen-Huey、Hsiang, Jieh、Kuo, Tei-Wei、Chang, Ruey-Feng 、Lin, Chih-Jen、Chen, Jyh-Horng、Lin, Gong-Ru、Wu, Tzong-Lin、Yang, Chih-Chung、Lin, Phone、Chuang,Yung-Yu、Hwu,Jenn-Gwo、Huang,Sheng-Lung、Chen, Hsin-Hsi、Pang, Ai-Chun
Excellent Award, NSC
84/34 (times/persons)
Kuo, T. S. 、Lin, I-Peng 、Wang, W.K. 、Tang , Gregory Y. 、Pei,Soo-Chang、Wang, Way-Seen 、Wu,Jingshown、Lin, Wei-Song   、Li, Hsueh-Jyh 、Chang, Hung-Chun、Hsu, Powen 、Jeng, Shyh-Kang 、Lee, Ju-Hong 、Chu, Tah-Hsiung 、Tsao, Hen-Wai 、Wu, Ruey-Beei 、Chang, Fan-ren、Kuo,James B.、Kiang, Yean-Woei 、Wang, Sheng-De 、Yen, Hsu-chun 、Lin, Hao-Hsiung 、Chen,Liang-Gee、Fong, I-Kong 、Lin, Mao-Chao 、Chang, Shi-Chung 、Lu, Shey-Shi 、Wang, Jyhpyng、Chen, Yung-Yaw 、Liou, Cheng-Yuan、Wu, Ja-Ling、Fu, Li-Chen 、Chen, Wen-Chin、Hsiang, Jieh。
Category A Research Award, NSC
635/83
(times/persons)
Kuo, T. S. 、Wu , Chien-Ping 、Kao, Ming-Chien、Parng ,Tai-Ming、Feng, Wu-Shiung、Hsu, Ching-Chi 、Liu, Mu-Shieung 、Lee, Share-Yo、Lin, I-Peng 、Hsu, Shun-Chin 、Wang, W.K.、Jan, Gwo-Jen 、Tang , Gregory Y. 、Huang, Jau-Hsiung 、Cheng, Kuo-Young 、Chen,Chun-Hsiung、Yan, Wen-Ming 、Wang, Way-Seen 、Lin, Wei-Song   、Li, Hsueh-Jyh 、Chang, Hung-Chun、Hsu, Powen 、Jeng, Shyh-Kang 、Hwu, Jenn-Gwo 、Lee, Ju-Hong 、Chu, Tah-Hsiung 、Tsao, Hen-Wai 、Chang, Fan-ren、Kuo,James B.、Kiang, Yean-Woei 、Wang, Sheng-De 、Yen, Hsu-chun 、Lin, Hao-Hsiung 、Chen,Liang-Gee、Fong, I-Kong 、Lin, Mao-Chao 、Kuo, Sy-Yen 、Yang, Chih-Chung、Chang, Shi-Chung 、Chiueh, Tzi-Dar 、Chen, Chern-Lin 、Lu, Shey-Shi 、Chen, Sao-Jie 、Lei, Chin-Laung 、Wang, Jyhpyng、Tsai, Zsehong 、Chen, Ming-Syan、Wang, Huei、Chen,Kwang-Cheng、Lin, Ching-Fuh 、
Liu, Shen-Iuan 、Wang, Chorng-Kuang 、Chen, Yung-Yaw 、Wang, Lon A.、Chen, Jyh-Horng 、Liu, Cheewee 、Kuan, Chieh-Hsiung 、Liu, Chih-Wen 、Sun, Chi-Kuang、Peng, Lung-Han、Li, Pai-Chi 、Chung, Hsiao-Wen 、Liao, Wanjiun 、Wu, An-Yeu 、Phoong, See-May 、Wu, Chung- Chih  、Tsao, Jen-Ho 、Liou, Cheng-Yuan、Wu, Ja-Ling、Kao, Cheng-Yan 、Fu, Li-Chen 、Chen, Wen-Chin、Hsiang, Jieh、Lai, Feipei 、Chen, Hsin-Hsi、Oyang, Yen-Jen 、Ouhyoung, Ming 、Lyuu, Yuh-Dauh 、Fuh, Chiou-Shann 、Kuo, Tei-Wei、Lin, Chih-Jen 、Hsu, Jane Yung-Jen 、Chen, Chuen-Liang 。
Wu Ta-You Memorial
Award, NSC
25
Peng, Lung-Han、Li, Pai-Chi 、Chung, Hsiao-Wen 、Chang, Yao-Wen 、Wu, An-Yeu 、Wu, Chung- Chih 、Wu, Tzong-Lin 、Huang, JianJang 、Lee, Jri 、Lin, Chih-Jen 、Lu, Hsueh-I、Lin, Phone 、Pang, Ai-Chun 、Lee, Tai-Cheng、Chuang, Yung-Yu、Hsu, Winston H.、Lian, Feng-Li 、Lin, Hsuan-Tien 、Wei, Hung-Yu 、Lin, Chih-Ting 、Lin, Shou-De 、Wu, Yuh-Renn 、Cheng, I-Chun、Chen, Mike Y.、Yang,Chia-Hsiang
Distinguished Youth Medals
9
Lee,Lin-Shan、Hsu, Yuan-Yih 、Chang, Hung-Chun、Chen,Kwang-Cheng、Fu, Li-Chen 、Kuo, Tei-Wei、Lin, Phone、Lin, Chih-Jen、Chien, Shao-Yi
0utstanding Woman Youth Medal
2
Liao, Wanjiun 、Pang, Ai-Chun 。
Young Scholars Publications Awards from Academia Sinica
10
Wang, Jyhpyng、Sun, Chi-Kuang、Wu, Chung- Chih 、Kuo, Tei-Wei、Hung, Yi-Ping 、Lin, Chih-Jen 、Lu, Hsueh-I、Lee, Jri、Lin, Phone、Chien, Shao-Yi 、Chuang, Yung-Yu。
Pan Wen Yuan Foundation
「Outstanding Research Award」
11
Chen,Chun-Hsiung、Pei,Soo-Chang、Chen, Ming-Syan、Wang, Huei 、Lee, Der- Tsai 、Fu, Li-Chen 、Chen, Homer H.、Sun, Chi-Kuang、Wu, Ruey-Beei、Lin, Chih-Jen、Kuo, Tei-Wei。
K.T.Li Research Penetration Award, Institute of Information & Computer Machinery
7
Hsu, Shun-Chin 、Chen, Ming-Syan、Chen, Jyh-Horng 、Fu, Li-Chen 、Lai, Feipei 、Liao, Wanjiun、Lin, Chih-Jen 。
Outstanding Faculty Award of Electrical Engineering
20
Pei,Soo-Chang、Wu, Ruey-Beei 、Chiueh, Tzi-Dar 、Lu, Shey-Shi 、Chen, Sao-Jie 、Lin, Ching-Fuh 、Li, Pai-Chi 、Tzuang, Ching-Kuang C. 、Chen, Homer H.、Chang, Yao-Wen 、Liao, Wanjiun 、Wu, Ja-Ling、Kuo, Tei-Wei、Sun, Chi-Kuang、Wu, Chung- Chih、Lin, Phone、Lin, Gong-Ru 、Wu, An-Yeu(Andy)、Liu, Chih-Wen、Pang, Ai-Chun 。
TECO Technology Award
9
Luo, Ren C.、Chen,Liang-Gee、Chen, Ming-Syan、Wu, Ja-Ling、Fu, Li-Chen、Liao, Wanjiun、Lin, Chih-Jen、Kuo, Tei-WeiChang, Yao-Wen   。